Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.02.2001

  • 6. februára 2001