Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 24.10.2001

  • 24. októbra 2001