Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 22.09.2010

  • 22. septembra 2010