Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 21.11.2001

  • 21. novembra 2001