Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 15.01.2001

  • 15. januára 2001