Ing. Čerňanská Viera

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2010
15.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
04.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
07.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
01.07.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
08.06.2010 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
27.05.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
29.04.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
21.04.2010 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
25.03.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.02.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - ospravedlnený
16.02.2010 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
28.01.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
2009
09.12.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
30.06.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
22.04.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
24.03.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
20.01.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
2008
08.12.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
11.11.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
21.10.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
30.06.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
28.04.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
19.03.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
2007
10.12.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
18.09.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
22.05.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
04.04.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
22.03.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
21.02.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
16.01.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný