Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 30.09.2009

  • 30. septembra 2009