Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 04.04.2007

  • 4. apríla 2007