JUDr. Šajgal Ľudovít

Odborník

Účasť na zasadnutiach

2002
24.04.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
20.03.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
20.02.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
23.01.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
09.01.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - ospravedlnený
2001
05.12.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
21.11.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
24.10.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
26.09.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
05.09.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
20.06.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
23.05.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
25.04.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
28.03.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - ospravedlnený
13.03.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
06.02.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
15.01.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - ospravedlnený