JUDr. Mikuš Valentín

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2010
15.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
04.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
20.10.2010 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
07.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
22.09.2010 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
01.07.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
21.06.2010 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
17.06.2010 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - neprítomný
07.06.2010 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - ospravedlnený
27.05.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.05.2010 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
05.05.2010 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - prítomný
29.04.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.04.2010 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
12.04.2010 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - prítomný
25.03.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
22.03.2010 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
25.02.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
18.02.2010 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - ospravedlnený
17.02.2010 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
28.01.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - ospravedlnený
20.01.2010 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
20.01.2010 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - ospravedlnený
2009
09.12.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
18.11.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
20.10.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
15.10.2009 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
20.08.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
24.06.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
22.06.2009 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - prítomný
01.06.2009 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - ospravedlnený
20.05.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - neprítomný
22.04.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
06.04.2009 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - ospravedlnený
26.03.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
24.02.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
19.01.2009 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - neprítomný
16.01.2009 - Komisia mandátová (2006 - 2010) - prítomný
2008
08.12.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
10.11.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
13.10.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
22.09.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
23.06.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
19.05.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
28.04.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
31.03.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
25.02.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
21.01.2008 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
2007
03.12.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
12.11.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
15.10.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
17.09.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
25.06.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
21.05.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
16.04.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
03.04.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
19.03.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený
19.02.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - prítomný
22.01.2007 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2006 - 2010) - ospravedlnený