Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 12.11.2007

  • 12. novembra 2007