Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 25.02.2008

  • 25. februára 2008