Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 28.04.2008

  • 28. apríla 2008