Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 10.11.2008

  • 10. novembra 2008