Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 19.02.2007

  • 19. februára 2007