BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
16.02.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 3
16.02.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 36 Uznesenia
14.02.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 22
13.02.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 24
09.02.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 2
09.02.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 33
08.02.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 18
06.02.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku 12
02.02.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 31
01.02.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 17
30.01.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 31
26.01.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 32
26.01.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 35 Uznesenia
26.01.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 30
24.01.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 21
18.01.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 23
17.01.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 18
07.12.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 21.11.2016 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 30
07.12.2016 - 08.12.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 34 Uznesenia
06.12.2016 Komisia mandátová 8
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »