BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
13.10.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 31
12.10.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 28
07.10.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 29
06.10.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 36
05.10.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 26
04.10.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 8
23.09.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 29 Uznesenia
22.09.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 30
16.09.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 24
16.09.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 18
14.09.2021 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 13
14.09.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 27
13.09.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 33
13.09.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 25
09.09.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 28
08.09.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 35
06.09.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 7
01.08.2021 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 14
24.06.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 28 Uznesenia
17.06.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 17
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »