BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
27.04.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 38 Uznesenia
26.04.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 30.03.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 37 Uznesenia
25.04.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 21
24.04.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku 14
20.04.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 4
19.04.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 27
13.04.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 20
12.04.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 34
11.04.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 19
10.04.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 36
07.04.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 33
05.04.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 20
04.04.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 24
30.03.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 37 Uznesenia
29.03.2017 Komisia mandátová 2
29.03.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 16.02.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 36 Uznesenia
27.03.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku 13
23.03.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 3
23.03.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 35
20.03.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 26
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »