BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
03.06.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 20
26.05.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 27 Uznesenia
19.05.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 5
18.05.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 12
18.05.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 11
12.05.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 19
11.05.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 11
10.05.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 10
09.05.2016 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 2
09.05.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 24
03.05.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 15
02.05.2016 Komisia dopravy a informačných systémov 15
28.04.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 26 Uznesenia
21.04.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 4
14.04.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 18
13.04.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 10
12.04.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 9
11.04.2016 Komisia pre ochranu verejného poriadku 7
11.04.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 23
07.04.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 11
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »