Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 16.08.2023 - 22.08.2023

  • zapis [101.36 kB, 30.08.2023]