BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
25.06.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 13 Uznesenia
24.06.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 13
24.06.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 11 Uznesenia
18.06.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 13
18.06.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 12
15.06.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 6
11.06.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 10
11.06.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 28.05.2015 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 9 Uznesenia
09.06.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 6
09.06.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 6
08.06.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 11
05.06.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 9
02.06.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 6
28.05.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 9 Uznesenia
27.05.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 30.04.2015 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 7 Uznesenia
25.05.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 10
21.05.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 14
18.05.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 5
14.05.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 8
13.05.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 5
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »