BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
02.05.2016 Komisia dopravy a informačných systémov 15
28.04.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 26 Uznesenia
21.04.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 4
14.04.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 18
13.04.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 10
12.04.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 9
11.04.2016 Komisia pre ochranu verejného poriadku 7
11.04.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 23
07.04.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 11
05.04.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 14
04.04.2016 Komisia dopravy a informačných systémov 14
31.03.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 25 Uznesenia
30.03.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 03.02.2016 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 21
30.03.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 04.02.2016 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 21 Uznesenia
17.03.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 17
15.03.2016 Komisia dopravy a informačných systémov 13
14.03.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 22
11.03.2016 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 5
10.03.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 0
07.03.2016 Komisia dopravy a informačných systémov 12
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »