BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
20.09.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 14
19.09.2016 Komisia pre ochranu verejného poriadku 9
14.09.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 23
13.09.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 13
12.09.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 13
12.09.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 27
08.09.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 14
06.09.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 17
06.09.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 25.08.2016 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 29 Uznesenia
05.09.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 26
25.08.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 29 Uznesenia
07.07.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 22
29.06.2016 - 30.06.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 28 Uznesenia
29.06.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.05.2016 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 27 Uznesenia
23.06.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 6
20.06.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 13.06.2016 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 25
16.06.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 21
15.06.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 12
14.06.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 12
13.06.2016 Komisia pre ochranu verejného poriadku 8
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »