BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
11.03.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 24
10.03.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 30
09.03.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 21
08.03.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 3
03.03.2021 Komisia mandátová 6
03.03.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 28
18.02.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 24 Uznesenia
15.02.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 25
15.02.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 27
15.02.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 29
10.02.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 18
10.02.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 24
10.02.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 26
09.02.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 20
08.02.2021 - 10.02.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 12
04.02.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 23
03.02.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 29
02.02.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 28
01.02.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 20
27.01.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 25
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »