Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 01.03.2023