BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
16.06.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 22
15.06.2021 - 16.06.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 34
15.06.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 26
10.06.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 27
09.06.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 32
09.06.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 29
08.06.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 24
07.06.2021 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 11
07.06.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 6
07.06.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 25
02.06.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 33
27.05.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 27 Uznesenia
20.05.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 16
19.05.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 21
18.05.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 24
13.05.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 26
12.05.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 31
12.05.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 28
11.05.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 23
10.05.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 5
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »