BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
14.06.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 38
12.06.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 30
12.06.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 38
08.06.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 21
07.06.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 23
06.06.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 26
05.06.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 29
02.06.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 37
25.05.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 39 Uznesenia
24.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.04.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 38 Uznesenia
24.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.04.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 37 Uznesenia
22.05.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 15
22.05.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2014 - 2018) 4
22.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 15.05.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 37
18.05.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 5
17.05.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 20
16.05.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 22
15.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 09.05.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 37
15.05.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 28
11.05.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 35
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »