BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
11.09.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 31
06.09.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 24
05.09.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 28
24.08.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 42
19.07.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 40
14.07.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 41 Uznesenia
06.07.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 39
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40
29.06.2017 Komisia mandátová (2014 - 2018) 5
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
26.06.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 16
26.06.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 27
26.06.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 39
22.06.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 6
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »