BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
31.05.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 51
31.05.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.04.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 50 Uznesenia
21.05.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 14.05.2018 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 46
17.05.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 33
17.05.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 51
16.05.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 32
16.05.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 09.05.2018 ) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 31
15.05.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 38
14.05.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 37
14.05.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 46
14.05.2018 Komisia mandátová (2014 - 2018) 10
09.05.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 31
26.04.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 50 Uznesenia
25.04.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 15.03.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 48 Uznesenia
25.04.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 22.03.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 49
25.04.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 15.03.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 47
23.04.2018 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 22
23.04.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 17.04.2018 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 45
19.04.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 4
18.04.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 30
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »