BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
20.06.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 13.06.2016 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 25
16.06.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 21
15.06.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 12
14.06.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 12
13.06.2016 Komisia pre ochranu verejného poriadku 8
13.06.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 25
09.06.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 13
07.06.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 16
06.06.2016 Komisia dopravy a informačných systémov 16
03.06.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 20
26.05.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 27 Uznesenia
19.05.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 5
18.05.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 12
18.05.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 11
12.05.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 19
11.05.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 11
10.05.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 10
09.05.2016 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 2
09.05.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 24
03.05.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 15
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »