BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
26.01.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 35 Uznesenia
26.01.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 30
24.01.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 21
18.01.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 23
17.01.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 18
07.12.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 21.11.2016 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 30
07.12.2016 - 08.12.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 34 Uznesenia
06.12.2016 Komisia mandátová 8
05.12.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 17
01.12.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 17
01.12.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 12
29.11.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 20
28.11.2016 Komisia dopravy a informačných systémov 21
24.11.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 28
22.11.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 16
21.11.2016 Komisia pre ochranu verejného poriadku 11
21.11.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 30
16.11.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 33 Uznesenia
15.11.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 16
15.11.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 24.10.2016 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 29
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »