BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
14.02.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 2
13.02.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 3
07.02.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 3 Uznesenia
05.02.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 1
04.02.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 1
31.01.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 1
30.01.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 2
29.01.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 1
28.01.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 1
24.01.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 1
23.01.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 1
22.01.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 1
21.01.2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 2
16.01.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 1
19.12.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 2 Uznesenia
07.12.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 1 Uznesenia
07.11.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 58
07.11.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 23.10.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 56 Uznesenia
24.10.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 35
23.10.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 42
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »