BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
06.05.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 23
05.05.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 32
29.04.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 26 Uznesenia
22.04.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 15
21.04.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 20
21.04.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 30
20.04.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 22
15.04.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 25
14.04.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 27
14.04.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 29
13.04.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 22
12.04.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 4
08.04.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 14
07.04.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 31
06.04.2021 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 12
25.03.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 25 Uznesenia
18.03.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 13
17.03.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 26
17.03.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 1
16.03.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 21
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »