Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 20.03.2023 - 21.03.2023

  • zapis [365.99 kB, 23.03.2023]