BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
09.06.2020 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 15
08.06.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 20
08.06.2020 Komisia mandátová 4
03.06.2020 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 21
28.05.2020 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 17 Uznesenia
27.05.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 17
22.05.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 19
20.05.2020 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 16
14.05.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 16
13.05.2020 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 17
12.05.2020 - 19.05.2020 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 5
12.05.2020 Komisia dopravy a informačných systémov 13
12.05.2020 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 14
11.05.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 18
06.05.2020 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 20
30.04.2020 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 16 Uznesenia
30.04.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 15
27.04.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 17
22.04.2020 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 16
20.04.2020 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 15
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »