BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
23.04.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 17.04.2018 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 45
19.04.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 4
18.04.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 30
18.04.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 36
17.04.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 45
16.04.2018 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 36
12.04.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 50
11.04.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 32
10.04.2018 Komisia mandátová (2014 - 2018) 9
10.04.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 35
03.04.2018 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 28
22.03.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 49 Uznesenia
21.03.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 29
21.03.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 02.03.2018 ) Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 49
20.03.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 3
19.03.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 44
15.03.2018 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2014 - 2018) 6
15.03.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 12.02.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 47
15.03.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 22.02.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 48
15.03.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 21.02.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 46 Uznesenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »