BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
25.01.2022 Komisia dopravy a informačných systémov 32
24.01.2022 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 30
19.01.2022 - 24.01.2022 Komisia mandátová 2
19.01.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 35
18.01.2022 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 29
13.01.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 38
12.01.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 40
16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 32 Uznesenia
09.12.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 22
08.12.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 28
08.12.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 34
08.12.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 37
07.12.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 31
02.12.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 31
01.12.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 39
30.11.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 28
29.11.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 11
29.11.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 33
25.11.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 36
25.11.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 21
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »