Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 21.11.2023