BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
06.09.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 17
06.09.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 25.08.2016 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 29 Uznesenia
05.09.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 26
25.08.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 29 Uznesenia
07.07.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 22
29.06.2016 - 30.06.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 28 Uznesenia
29.06.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.05.2016 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 27 Uznesenia
23.06.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 6
20.06.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 13.06.2016 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 25
16.06.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 21
15.06.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 12
14.06.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 12
13.06.2016 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 8
13.06.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 25
09.06.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 13
07.06.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 16
06.06.2016 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 16
03.06.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 20
26.05.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 27 Uznesenia
19.05.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 5