BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
27.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 24.08.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 42
27.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 29.06.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40 Uznesenia
25.09.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 17
25.09.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2014 - 2018) 5
25.09.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 25
20.09.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 24
18.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 11.09.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 40
14.09.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 41
12.09.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 22
11.09.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 40
11.09.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 31
06.09.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 24
05.09.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 28
24.08.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 42
19.07.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40
14.07.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 41 Uznesenia
06.07.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 39
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40 Uznesenia