BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
13.10.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 25
12.10.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 14
12.10.2016 Komisia mandátová (2014 - 2018) 3
11.10.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 15
10.10.2016 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 10
10.10.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 28
06.10.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 24
06.10.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 15
04.10.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 18
30.09.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 06.09.2016 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 29
29.09.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 30 Uznesenia
27.09.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 31 Uznesenia
22.09.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 9
22.09.2016 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 17
20.09.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 14
19.09.2016 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 9
14.09.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 23
13.09.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 13
12.09.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 13
12.09.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 27