BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
25.06.2018 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 24
25.06.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 16
22.06.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 52
22.06.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 31.05.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 51
22.06.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 31.05.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 50 Uznesenia
20.06.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 34
18.06.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 12.06.2018 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 47
14.06.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 52
13.06.2018 Komisia mandátová (2014 - 2018) 11
13.06.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 33
12.06.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 47
12.06.2018 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 29
05.06.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 39
04.06.2018 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 37
31.05.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 51
31.05.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.04.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 50 Uznesenia
21.05.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 14.05.2018 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 46
17.05.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 33
17.05.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 51
16.05.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 32