Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
24.01.2022 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2018 - 2022) 30
19.01.2022 - 24.01.2022 Komisia mandátová (2018 - 2022) 2
19.01.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 35
18.01.2022 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2018 - 2022) 29
13.01.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 38
12.01.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 40
16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 32 Uznesenia
09.12.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 22
08.12.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) 28
08.12.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 34
08.12.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 37
07.12.2021 Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) 31
02.12.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 31
01.12.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 39
30.11.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2018 - 2022) 28
29.11.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2018 - 2022) 11
29.11.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 33
25.11.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 36
25.11.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 21
24.11.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) 27