Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
18.05.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 40
12.05.2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 35
11.05.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 43
10.05.2022 Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) 36
10.05.2022 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2018 - 2022) 32
09.05.2022 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2018 - 2022) 35
04.05.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 45
28.04.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 35 Uznesenia
25.04.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 44
21.04.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 28
13.04.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 39
13.04.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 43
07.04.2022 - ( pokračovanie zasadnutia z 31.03.2022 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 34 Uznesenia
07.04.2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 34
06.04.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 42
05.04.2022 Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) 35
05.04.2022 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2018 - 2022) 31
04.04.2022 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2018 - 2022) 34
31.03.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 34 Uznesenia
29.03.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 38