BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
10.10.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 8
08.10.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 9
07.10.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 9
03.10.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 10
02.10.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 11
01.10.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 7
26.09.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 10 Uznesenia
19.09.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 7
18.09.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 7
12.09.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 7
11.09.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 9
11.09.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 7
10.09.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 8
09.09.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 8
04.09.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 10
27.06.2019 - 28.06.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 9 Uznesenia
26.06.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 6
24.06.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 6
20.06.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 9
19.06.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 8