BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
21.09.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku 5
21.09.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 7
17.09.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 7
11.09.2015 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 1
10.09.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 11
09.09.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 5
08.09.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 7
08.09.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 7
07.09.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 14
25.06.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 13 Uznesenia
24.06.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 13
24.06.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 11 Uznesenia
18.06.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 13
18.06.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 12
15.06.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 6
11.06.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 10
11.06.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 28.05.2015 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 9 Uznesenia
09.06.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 6
09.06.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 6
08.06.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 11