Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 10.05.2022

  • 10. mája 2022, 14:00 h
  • budova Magistrátu, 1. poschodie, miestnosť č. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Debnárová Monika
  • Pozvánka [33.94 kB]