Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 05.04.2022

  • 5. apríla 2022, 14:00 h
  • online - prostredníctvom videohovoru
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Debnárová Monika
  • Pozvánka [33.56 kB]