BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
12.05.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 5
11.05.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 9
07.05.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 7
05.05.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 5
30.04.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 7 Uznesenia
27.04.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku 4
23.04.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 4
20.04.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 4
16.04.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 6
15.04.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 4
14.04.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 4
13.04.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 8
09.04.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.03.2015 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 4 Uznesenia
09.04.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 5 Uznesenia
08.04.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 7
07.04.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 4
01.04.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 5
26.03.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 4 Uznesenia
23.03.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku 3
23.03.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 6
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »