BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
29.11.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 27
28.11.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 31
27.11.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 42
23.11.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 44
21.11.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 25
20.11.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 45 Uznesenia
20.11.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 09.11.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 44 Uznesenia
16.11.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 45
13.11.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 33
09.11.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 44
08.11.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 28.09.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 43 Uznesenia
07.11.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 26
07.11.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 30
06.11.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 18
06.11.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 26
06.11.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 41
30.10.2017 Komisia mandátová (2014 - 2018) 6
30.10.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 24
26.10.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 43
19.10.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 15
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »