BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
06.02.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 12
02.02.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 31
01.02.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 17
30.01.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 31
26.01.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 32
26.01.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 35 Uznesenia
26.01.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 30
24.01.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 21
18.01.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 23
17.01.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 18
07.12.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 21.11.2016 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 30
07.12.2016 - 08.12.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 34 Uznesenia
06.12.2016 Komisia mandátová (2014 - 2018) 8
05.12.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 17
01.12.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 17
01.12.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 12
29.11.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 20
28.11.2016 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 21
24.11.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 28
22.11.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 16
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »