BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
12.04.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 34
11.04.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 19
10.04.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 36
07.04.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 33
05.04.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 20
04.04.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 24
30.03.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 37 Uznesenia
29.03.2017 Komisia mandátová (2014 - 2018) 2
29.03.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 16.02.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 36 Uznesenia
27.03.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 13
23.03.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 3
23.03.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 35
20.03.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 26
16.03.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 32
15.03.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 19
14.03.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 18
13.03.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 34
08.03.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 19
07.03.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 25
07.03.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 23
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »