BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
23.11.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 4
19.11.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 19 Uznesenia
18.11.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 22.10.2015 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 16 Uznesenia
12.11.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 9
12.11.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 3
11.11.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 7
09.11.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 9
06.11.2015 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 3
05.11.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 13
05.11.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 2
03.11.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 9
02.11.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 16
22.10.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 16 Uznesenia
22.10.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 24.09.2015 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 15 Uznesenia
15.10.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 8
14.10.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 6
12.10.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 8
09.10.2015 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 2
08.10.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 12
08.10.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 8
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »