BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
19.12.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 2 Uznesenia
07.12.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 1 Uznesenia
07.11.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 58
07.11.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 23.10.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 56 Uznesenia
24.10.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 35
23.10.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 42
23.10.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 57
23.10.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 04.10.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 56 Uznesenia
17.10.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 10
09.10.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 41
08.10.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 49
04.10.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.09.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 56
27.09.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 56 Uznesenia
24.09.2018 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 23
24.09.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 9
20.09.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 55
19.09.2018 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 39
19.09.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 35
17.09.2018 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2014 - 2018) 7
13.09.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 53
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »