BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
02.11.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 16
22.10.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 16 Uznesenia
22.10.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 24.09.2015 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 15 Uznesenia
15.10.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 8
14.10.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 6
12.10.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 8
09.10.2015 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 2
08.10.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 12
08.10.2015 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 8
06.10.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 8
05.10.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 15
24.09.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 15 Uznesenia
23.09.2015 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 7
21.09.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku 5
21.09.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 7
17.09.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 7
11.09.2015 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 1
10.09.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 11
09.09.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 5
08.09.2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 7
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »