BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
18.11.2020 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 22
18.11.2020 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 20
16.11.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 24
12.11.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 21
11.11.2020 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 21
10.11.2020 Komisia dopravy a informačných systémov 17
10.11.2020 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 18
09.11.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 23
04.11.2020 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 25
22.10.2020 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 20 Uznesenia
21.10.2020 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 19
15.10.2020 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 9
14.10.2020 Komisia pre ochranu verejného poriadku 16
14.10.2020 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 20
08.10.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 20
07.10.2020 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 24
06.10.2020 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 17
06.10.2020 Komisia dopravy a informačných systémov 16
05.10.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 22
24.09.2020 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 19 Uznesenia
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »