BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
19.10.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 15
16.10.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 32
10.10.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 23
06.10.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 42
04.10.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 25
03.10.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 29
28.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.09.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 42 Uznesenia
28.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.09.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40
28.09.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 43 Uznesenia
27.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 24.08.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 42
27.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 29.06.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40 Uznesenia
25.09.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 17
25.09.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2014 - 2018) 5
25.09.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 25
20.09.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 24
18.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 11.09.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 40
14.09.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 41
12.09.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 22
11.09.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 40
11.09.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 31
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »