Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
23.01.2023 Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta 2
23.01.2023 Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu 1
18.01.2023 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 1
11.01.2023 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 1
15.12.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) 3 Uznesenia
13.12.2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) 1
12.12.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku 2
12.12.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku 1
08.12.2022 Komisia finančnej stratégie 1
07.12.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 1
07.12.2022 Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta 1
29.11.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) 2 Uznesenia
15.11.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) 1 Uznesenia
31.10.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 34
19.10.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 44
05.10.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 49
29.09.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 38 Uznesenia
22.09.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) 34
22.09.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 33
21.09.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 43
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »