BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
01.03.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 13
18.02.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 12
18.02.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 10
11.02.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 16
04.02.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 23 Uznesenia
03.02.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 10.12.2015 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 21 Uznesenia
02.02.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 12
22.01.2016 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 4
21.01.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 15
18.01.2016 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 21
18.01.2016 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 1
14.01.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 9
12.01.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 11
10.12.2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 21 Uznesenia
09.12.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 19.11.2015 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 19 Uznesenia
07.12.2015 Komisia pre ochranu verejného poriadku 6
07.12.2015 Komisia dopravy a informačných systémov 10
03.12.2015 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 10
02.12.2015 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 8
02.12.2015 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 20
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »