BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
07.11.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 30
06.11.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku 18
06.11.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 26
06.11.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 41
30.10.2017 Komisia mandátová 6
30.10.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 24
26.10.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 43
19.10.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 15
16.10.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 32
10.10.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 23
06.10.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 42
04.10.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 25
03.10.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 29
28.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.09.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 42 Uznesenia
28.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.09.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40
28.09.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 43 Uznesenia
27.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 24.08.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 42
27.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 29.06.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
25.09.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku 17
25.09.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 5
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »