Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 11.04.2024