BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
11.12.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 10
10.12.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 11
09.12.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 13
05.12.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 12
04.12.2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 7
04.12.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 10
03.12.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 13
02.12.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 14
28.11.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 10
27.11.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 9
26.11.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 10
25.11.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 12
21.11.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 12 Uznesenia
19.11.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 11
14.11.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 11
13.11.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 9
11.11.2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 6
11.11.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 12
07.11.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 9
06.11.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 13
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »