BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
13.06.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 8 Uznesenia
12.06.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 6
12.06.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 5
11.06.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 7
10.06.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 7
06.06.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 7
05.06.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 8
30.05.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 7 Uznesenia
23.05.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 5
22.05.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 5
22.05.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 6
20.05.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 6
16.05.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 5
15.05.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 7
15.05.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 5
15.05.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 5
13.05.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 6
09.05.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 6
07.05.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 4
25.04.2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 5
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »