BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
29.06.2017 Komisia mandátová 5
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40
26.06.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku 16
26.06.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 27
26.06.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 39
22.06.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 6
14.06.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 23
14.06.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 38
12.06.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 30
12.06.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 38
08.06.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 21
07.06.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 23
06.06.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 26
05.06.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 29
02.06.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 37
25.05.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 39 Uznesenia
24.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.04.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 38 Uznesenia
24.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.04.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 37 Uznesenia
22.05.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku 15
22.05.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 4
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »