BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
09.02.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 33
08.02.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 18
02.02.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 31
01.02.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 17
30.01.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 31
26.01.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 32
26.01.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 35 Uznesenia
26.01.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 30
24.01.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 21
18.01.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 23
17.01.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 18
07.12.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 21.11.2016 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 30
07.12.2016 - 08.12.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 34 Uznesenia
05.12.2016 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 17
01.12.2016 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 17
01.12.2016 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 12
29.11.2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 20
28.11.2016 Komisia dopravy a informačných systémov 21
24.11.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 28
22.11.2016 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 16
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »