BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
03.10.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 29
28.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.09.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 42 Uznesenia
28.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.09.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40
28.09.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 43 Uznesenia
27.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 24.08.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 42
27.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 29.06.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
25.09.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku 17
25.09.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 5
25.09.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 25
20.09.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 24
18.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 11.09.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 40
14.09.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 41
12.09.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 22
11.09.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 40
11.09.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 31
06.09.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 24
05.09.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 28
24.08.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 42
19.07.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 40
14.07.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 41 Uznesenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »