Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 24.11.2023 - 27.11.2023

  • zapis [114.18 kB, 14.12.2023]