Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 22.11.2023