Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 22.11.2023