Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 07.12.2023