BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
05.03.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 4
05.03.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 2
04.03.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 2
04.03.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 2
21.02.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 2
20.02.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 2
19.02.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 2
18.02.2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 3
18.02.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 2
14.02.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 2
13.02.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 3
07.02.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 3 Uznesenia
05.02.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 1
04.02.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 1
31.01.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 1
30.01.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 2
29.01.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 1
28.01.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 1
24.01.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 1
23.01.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 1