Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
23.03.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) 30
17.03.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 26
17.03.2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 33
16.03.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 41
15.03.2022 Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) 34
14.03.2022 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2018 - 2022) 32
10.03.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 25
09.03.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 42
08.03.2022 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2018 - 2022) 30
02.03.2022 Komisia mandátová (2018 - 2022) 7
24.02.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 33 Uznesenia
17.02.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 24
16.02.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) 29
16.02.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 36
10.02.2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 32
09.02.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 40
08.02.2022 Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) 33
07.02.2022 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2018 - 2022) 31
02.02.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 41
27.01.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 23