Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
21.07.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 32
23.06.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 37 Uznesenia
22.06.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 45
16.06.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 31
15.06.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) 33
09.06.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) 32
09.06.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 30
09.06.2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 36
08.06.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 42
08.06.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 44
07.06.2022 Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) 37
07.06.2022 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2018 - 2022) 33
06.06.2022 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2018 - 2022) 36
01.06.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 47
30.05.2022 - 02.06.2022 Komisia mandátová (2018 - 2022) 8
26.05.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 36 Uznesenia
25.05.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 41
19.05.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 46
19.05.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 29
18.05.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) 31