Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 25.05.2022