Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 20.06.2024