Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 16.05.2024

  • 16. mája 2024, 14:00 h
  • online prostredníctvom MS Teams
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Jakubkovič Jana
  • Pozvánka [32.4 kB]