Mgr. Cipár Štefan

Odborník

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2023
27.11.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
20.11.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
06.11.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.10.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
25.09.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.09.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
06.09.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
14.06.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
12.06.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.05.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
11.04.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný