BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
24.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.04.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 38 Uznesenia
24.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.04.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 37 Uznesenia
22.05.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 15
22.05.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2014 - 2018) 4
22.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 15.05.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 37
18.05.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 5
17.05.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 20
16.05.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 22
15.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 09.05.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 37
15.05.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 28
11.05.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 35
10.05.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 22
09.05.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 37
05.05.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 36
03.05.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 21
02.05.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 25
27.04.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 38 Uznesenia
26.04.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 30.03.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 37 Uznesenia
25.04.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 21
24.04.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 14