BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
10.04.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 35
03.04.2018 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 28
22.03.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 49 Uznesenia
21.03.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 29
21.03.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 02.03.2018 ) Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 49
20.03.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 3
19.03.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 44
15.03.2018 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2014 - 2018) 6
15.03.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 12.02.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 47
15.03.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 22.02.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 48
15.03.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 21.02.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 46 Uznesenia
14.03.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 31
13.03.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 34
06.03.2018 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 27
02.03.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 49
22.02.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 48 Uznesenia
21.02.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 07.12.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 46 Uznesenia
20.02.2018 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 21
14.02.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 28
13.02.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 2