BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
18.06.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 12.06.2018 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 47
14.06.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 52
13.06.2018 Komisia mandátová (2014 - 2018) 11
13.06.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 33
12.06.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 47
12.06.2018 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 29
05.06.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 39
04.06.2018 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 37
31.05.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 51
31.05.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.04.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 50 Uznesenia
21.05.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 14.05.2018 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 46
17.05.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 33
17.05.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 51
16.05.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 32
16.05.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 09.05.2018 ) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 31
15.05.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 38
14.05.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 37
14.05.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 46
14.05.2018 Komisia mandátová (2014 - 2018) 10
09.05.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 31