Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 26.10.2021