Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 13.10.2021