Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
459/2024 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9737/51, Oravská ulica, Michalovi Amonovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod garážou 29.02.2024
458/2024 Predaj spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v objekte na Cintorínskej ulici č. 24 29.02.2024
457/2024 Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Bratislava 29.02.2024
456/2024 Predloženie projektu „Čerešňový sad – Legionárska“ – Program Slovensko 29.02.2024
455/2024 Predloženie projektu „Revitalizácia verejného priestoru Kazanská“ – Program Slovensko 29.02.2024
454/2024 Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 29.02.2024
453/2024 Záznam o výsledku kontroly NKÚ - účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania 29.02.2024
452/2024 Správa o kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru za rok 2023 29.02.2024
451/2024 Správa o výsledku kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom 29.02.2024
450/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0786 23 00, pre spoločnosť UniCare Centrum, s. r. o., so sídlom v Bratislave 29.02.2024
449/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, uzatvorenej s občianskym združením Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., so sídlom v Bratislave 29.02.2024
448/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny zmluvy o nájme budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA so sídlom v Bratislave 29.02.2024
447/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave 29.02.2024
446/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájmu nebytových priestorov v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave 29.02.2024
445/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1723/2, pre spoločnosť VI GROUP Bývanie pod lesom s.r.o., so sídlom v Bratislave 29.02.2024
444/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice a k. ú. Dúbravka, na vybudovanie a užívanie prístupových bezbariérových vstupov do bytových domov 29.02.2024
443/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Nové Mesto, Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami 29.02.2024
442/2024 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, pare. č. 15279/70 a nasl.. Bajkalská ulica, 1. súkromnému gymnáziu v Bratislave, so sídlom v Bratislave 29.02.2024
441/2024 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 1043, Balkánska ulica, Štefanovi a Monike Gyöpösovým  29.02.2024
440/2024 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 880/11, ulica Za farou, Petrovi Drenkovi s manželkou 29.02.2024
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »