BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
514/2020 Návrh na schválenie nájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na Sedlárskej 2, 4 – Ventúrskej 22 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, príspevkovej organizácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Metropolitný inštitút Bratislavy so sídlom v Bratislave 25.06.2020
513/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325,70 Eur vrátane DPH, pre združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie 25.06.2020
512/2020 Návrh na schválenie nájmu časti terasy budovy Kúpaliska a Sauny Delfín za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Zamiro, s. r. o., Ružová dolina 18, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2020
511/2020 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Café Zimák s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2020
510/2020 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2020
509/2020 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2020
508/2020 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 21, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2020
507/2020 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2020
506/2020 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2020
505/2020 Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenie Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2020
504/2020 Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská Bystrica, Bratislava–Lamač 25.06.2020
503/2020 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
502/2020 Informácie o dopade pandémie COVID-19 na príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
501/2020 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za 2019 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. 25.06.2020
500/2020 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 25.06.2020
499/2020 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 25.06.2020
498/2020 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 25.06.2020
497/2020 Informácia o účtovnej závierke za rok 2019 a správe o hospodárení za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 25.06.2020
496/2020 Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb na výstavbu bytov (Muchovo námestie) 25.06.2020
495/2020 Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 25.06.2020
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »