Mgr. Mede Andrej

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2010
15.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - ospravedlnený
04.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - ospravedlnený
28.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
07.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
22.09.2010 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
01.07.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
24.06.2010 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
02.06.2010 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - prítomný
27.05.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
29.04.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.03.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - ospravedlnený
17.03.2010 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - prítomný
25.02.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.01.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
2009
09.12.2009 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
16.09.2009 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - prítomný
17.06.2009 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - ospravedlnený
26.05.2009 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
22.04.2009 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
18.03.2009 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
21.01.2009 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
2008
10.12.2008 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - prítomný
03.12.2008 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
05.11.2008 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
08.10.2008 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - prítomný
29.04.2008 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - ospravedlnený
15.04.2008 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - ospravedlnený
13.02.2008 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - ospravedlnený
2007
12.12.2007 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
07.11.2007 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - prítomný
10.10.2007 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - neprítomný
20.06.2007 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - prítomný
16.05.2007 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - prítomný
02.04.2007 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - ospravedlnený
23.01.2007 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2006 - 2010) - prítomný