Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 07.11.2007

  • 7. novembra 2007