Ing. Kosnáč Gabriel

Poslanec

Telefón: 0918/360 345
E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2010
15.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
04.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
07.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
01.07.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
27.05.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
29.04.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.03.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.02.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.01.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
2002
15.05.2002 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
17.04.2002 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
20.03.2002 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
20.02.2002 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
16.01.2002 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
2001
05.12.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
21.11.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
24.10.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
12.09.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
27.06.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
23.05.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
18.04.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
21.03.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
21.02.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný
15.01.2001 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (1998 - 2002) - prítomný