Ing., PhD. Guldan Eugen

Odborník

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2024
01.02.2024 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - ospravedlnený
2023
21.11.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
02.11.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - neprítomný
05.10.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
07.09.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - ospravedlnený
13.06.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - ospravedlnený
04.05.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
04.04.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný