Ing. Hagovská Veronika

Odborník

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2023
29.11.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
21.11.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
13.11.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
06.11.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
09.10.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
02.10.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
04.09.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
03.04.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný